Яки сет (Филадельфия яки маки, Калифорния яки маки, Отомо яки маки, Аяши яки маки)